przegląd OFE maj 2016

przez | 24 maja 2016

Ponieważ sezon na decyzję pomiędzy Otwartymi Funduszami Emerytalnymi a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w pełni, a termin okienka transferowego zbliża się ku końcowi (dokładniej kończy się 31 lipca) postanowiłem stworzyć przegląd OFE maj 2016. Celem wpisu nie jest reklama któregokolwiek z funduszy, tylko obiektywne pokazanie jak sobie one radzą, zarówno od początku istnienia jak i po nowelizacji ustawy, o której wspominałem we wpisie dotyczącym okienka transferowego.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-5]

Na dzień dzisiejszy mamy wybór pomiędzy 12 funduszami. W porównaniu do 21 Otwartych Funduszy Emerytalnych, które mieliśmy na rynku w roku 2000 (rok po wprowadzeniu OFE), można uznać, że rynek ten się ustabilizował.

Skutki reformy OFE z 2014 roku

Na początek przyjrzyjmy się jak wyglądał rynek OFE przed, podczas i po reformie, która weszła w życie w lutym 2014 roku. Dla porównania sięgnąłem do danych miesięcznych KNF dotyczących stycznia 2013 (11 m-cy przed reformą), listopad 2013 (rozpoczęcie prac sejmowych nad reformą OFE), luty 2014 (wejście w życie reformy OFE) oraz styczeń 2015 (11 m-cy po reformie). W styczniu 2013 roku na rynku było 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych, wszystkie są zawarte w tabelce ułożonej w kolejności alfabetycznej.

OFEwartość 01.2013 (mln zł)wartość 11.2013 (mln zł)wartość 02.2014 (mln zł)wartość 01.2015 (mln zł)zmiana wartości 01.2013-01.2015 (mln zł)
AEGON OFE
11 519,03
12 903,776 514,086 380,33-5 138,70
Allianz Polska OFE
8 178,03
9 304,934 709,93
6 732,56-1 445,47
Amplico OFE
21 336,6124 387,79
12 324,05
11 987,68-9 348,93
Aviva OFE Aviva BZ WBK
60 611,67
68 257,04
34 292,69
33 648,90-26 962,77
AXA OFE
16 842,24
19 050,219 583,179 609,47
-7 232,77
Generali OFE
13 587,68
15 273,087 692,627 595,64
-5 992,04
ING OFE
64 062,53
73 747,73
37 103,02
36 188,44
-27 874,09
Nordea OFE
12 021,83
13 778,62
7 006,19
6 948,11
-5 073,72
Pekao OFE
4 040,214 618,95
2 332,23
2 241,11
-1 799,10
PKO BP Bankowy OFE
9 434,57
13 488,42
6 778,226 755,46-2 679,11
OFE Pocztylion
5 075,84
5 819,04
2 932,34
2 812,86-2 262,98
OFE POLSAT
2 379,08----
OFE PZU "Złota Jesień"
36 223,09
41 013,8120 620,5719 678,07-16 545,02
OFE WARTA3 592,72
4 111,30
2 073,91--
opracowanie własne na podstawie danych KNF

 

Niestety, powyższa zmiana wartości w czasie reformy uwzględnia wzrost majątku związany z przejęciami na rynku OFE, przez co wyniki PKO BP Bankowy OFE oraz Allianz Polska OFE są nieco zawyżone. Dla tych dwóch graczy zmiana wartości po odjęciu wartości aktywów (stan na koniec miesiąca poprzedzającego zgodę KNF) przejętych OFE przedstawia się następująco:

OFEwartość 01.2013 (mln zł)wartość 11.2013 (mln zł)wartość 02.2014 (mln zł)wartość 01.2015 (mln zł)zmiana wartości 01.2013-01.2015
PKO BP Bankowy OFE9 434,5711 109,344 399,144 376,38-5 058,19
Allianz Polska OFE8 178,039 304,934 709,932 719,16-5 458,87
opracowanie własne na podstawie danych KNF

 

Tabelka powyżej to oczywiście wyliczenia czysto teoretyczne i niemające znaczenia dla wyniku funduszu, mają jednak pokazać ile faktycznie zniknęło z danego funduszu pieniędzy po reformie OFE z lutego 2014 roku.

[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]

Zmiany na rynku OFE w latach 2013-2016

W lutym 2013 roku KNF wyraził zgodę na przejęcie OFE Polsat przez PKO BP Bankowy OFE. Przejęcie to zakończyło się w lipcu 2013 roku likwidacją OFE Polsat.

Marzec 2014 roku to z kolei zgoda KNF na przejęcie OFE Warta przez Allianz Polska OFE, które zakończyło się we wrześniu 2014 roku.

W maju 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy Amplico OFE na Metlife OFE, natomiast w lipcu 2015 roku ING OFE zmieniło nazwę na Nationale-Nederlanden OFE.

przegląd OFE maj 2016

Teraz czas na aktualne porównanie wyników OFE. Ująłem tutaj wynik całkowity jak i wynik liczony za ostatnie dwa lata czyli od czasów reformy (luty 2014), a także aktualną liczbę członków. Tabela jest ułożona w porządku alfabetycznym, jednak można ją sortować wg poszczególnych kolumn.

OFE% zmiana wartości 1999-2016% zmiana wartości 2014-2016aktualna liczba członków
AEGON OFE+ 236,00%- 4,08%918 958
Allianz Polska OFE+ 238,20%- 1,71%1 075 512
Aviva OFE Aviva BZ WBK+ 242,60%- 4,38%2 643 025
AXA OFE+ 251,50%- 1,82%1 150 347
Generali OFE+ 245,00%- 6,83%998 650
MetLife OFE+ 248,60%- 0,34%1 588 007
Nationale-Nederlanden OFE+ 269,70%- 6,36%3 072 291
Nordea OFE+ 270,20%- 2,63%986 502
Pekao OFE+ 219,40%- 6,64%334 608
PKO BP Bankowy OFE+ 248,30%- 1,28%941 391
OFE Pocztylion+ 220,10%- 1,90%584 472
OFE PZU "Złota Jesień"+ 247,70%- 4,35%2 201 536
opracowane na podstawie danych KNF, stan na 1 maj 2016

 

Co się najbardziej rzuca w oczy to suma członków OFE w liczbie 16 495 299 obywateli. A przecież sam pisałem, że w czasie poprzedniej decyzji wnioski złożyło 2 564 072 Polaków. Różnica wynika z tego, że nawet jeśli ktoś nie złożył wniosku, to część środków zgromadzonych w OFE przed reformą wciąż tam jest…

Druga rzecz, to spadek wartości jednostki każdego OFE od czasów reformy. Nałożyło się na to kilka czynników: zmiana polityki inwestycyjnej narzucona częściowo przez ustawę, ogólne spadki na polskiej giełdzie w ciągu analogicznym okresie (indeks WIG spadł o 8,51%), oraz wycofanie się części inwestorów zagranicznych z Polski na skutek globalnej sytuacji makroekonomicznej. Jednak pamiętajmy, że OFE to inwestycja długoterminowa. Widać po powyższej tabelce, że w długim okresie przynosi konkretne zyski, ponad dwukrotnie zwiększając stan naszego portfela, z którego w przyszłości będzie wypłacona emerytura.

Aktualna struktura portfela poszczególnych OFE

Jak wygląda aktualny stan posiadania poszczególnych Otwartych Funduszy Emerytalnych przedstawia poniższa tabelka. W porównaniu do raportu KNF, niektóre dane skonsolidowałem.

lp.Opis kategorii lokatAEGON OFE
Allianz Polska OFE
Aviva OFE Aviva BZ WBK
AXA OFE
Generali OFE
MetLife OFE
Nationale-Nederlanden OFE
Nordea OFE
Pekao OFE
PKO BP Bankowy OFE
OFE Pocztylion
OFE PZU "Złota Jesień"
1lokaty (PLN)615,08 zł253,91 zł1 250,00 zł950,67 zł930,54 zł1 285,84 zł2 250,68 zł49,58 zł153,60 zł913,69 zł130,89 zł390,00 zł
2lokaty (UE, EOG, OECD)0,00 zł0,00 zł309,18 zł0,00 zł0,00 zł5,83 zł371,65 zł0,00 zł0,00 zł0.26 zł0,00 zł0,00 zł
3akcje krajowe3 935,97 zł4 607,81 zł23 608,49 zł6 581,76 zł4 939,51 zł8 436,00 zł26 098,48 zł5 040,70 zł1 651,76 zł4 763,83 zł2 113,84 zł1 4401,66 zł
4akcje zagraniczne552,07 zł341,69 zł2 169,16 zł710,66 zł396,15 zł586,68 zł2 032,19 zł547,52 zł144,48 zł526,98 zł96,03 zł1 656,52 zł
5fundusze inwestycyjne zamknięte15,16 zł0,00 zł64,47 zł7,73 zł4,43 zł55,75 zł0,00 zł0,00 zł2,89 zł8,28 zł4,32 zł8,13 zł
6obligacje samorządowe0,00 zł149,79 zł136,29 zł66,66 zł53,29 zł37,88 zł556,55 zł38,77 zł20,77 zł5,89 zł0,00 zł357,81 zł
7obligacje krajowe20,27 zł0,00 zł51,83 zł0,00 zł0,00 zł54,91 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
8obligacje z UE, EOG i OECD0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł132,84 zł0,00 zł00,00 zł0,00 zł0,00 zł
9obligacje krajowe zabezpieczone (inne niż w wierszu 6 i 7)104,06 zł239,51 zł40,60 zł29,63 zł76,15 zł86,21 zł243,93 zł0,00 zł0,00 zł11,54 zł55,93 zł267,99 zł
10obligacje zagraniczne zabezpieczone (inne niż w wierszu 8)0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł39.91 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
11obligacje korporacyjne krajowe587,51 zł517,92 zł1 191,70 zł627,52 zł365,99 zł608,72 zł1 849,42 zł581,84 zł87,24 zł44,13 zł141,86 zł869,51 zł
12obligacje korporacyjne zagraniczne0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł398,63 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
13krajowe listy zastawne0,00 zł57,25 zł453,99 zł49,10 zł38,51 zł50,01 zł259,41 zł140,79 zł0,00 zł110,16 zł69,91 zł90,35 zł
14bankowe papiery wartościowe i listy zastawne0,00 zł212,07 zł1 081,63 zł63,34 zł75,72 zł0,00 zł20,69 zł00,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
15inne zagraniczne papiery wartościowe0,00 zł0,11 zł3,22 zł1,52 zł0,00 zł1,14 zł4,62 zł0,61 zł0,00 zł0,68 zł0,38 zł13,40 zł
16kwity depozytowe zagraniczne0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł39,63 zł5,12 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
17obligacje i inne dłużne papiery wartościowe z UE, EOG i OECD (inne niż w wierszu 8, 10 i 12)0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł23,53 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
opracowane na podstawie danych KNF, stan na 1 maj 2016;
wszystkie kwoty podane w milionach zł

 

Jak prezentują się powyższe wyniki? Stworzyłem swoiste rankingi OFE podzielone według ryzyka inwestycyjnego.

a) Inwestycje bezpieczne

Pierwszą grupę stanowią inwestycje bezpieczne takie jak lokaty bankowe, obligacje państwowe (zarówno polskie jak i zagraniczne), krajowe listy zastawne czy Bankowe Papiery Wartościowe. Ranking ułożony jest według procentowego udziału inwestycji bezpiecznych w całym portfelu danego OFE.

 1. PKO BP Bankowy OFE (16,04%)
 2. Generali OFE (15,19%)
 3. MetLife OFE (12,46%)
 4. AXA OFE (11,70%)
 5. Aegon OFE (10,90%)
 6. Aviva OFE Aviva BZ WBK (10,36%)
 7. Nationale-Nederlanden OFE (8,49%)
 8. Allianz Polska OFE (8,20%)
 9. OFE Pocztylion (7,68%)
 10. Pekao OFE (7,45%)
 11. Nordea OFE (4,94%)
 12. OFE PZU „Złota Jesień” (2,66%)

Jak widać udział bezpiecznych, czyli w teorii najniżej oprocentowanych aktywów, nie wpływa negatywnie na wynik całego OFE. PKO BP Bankowy OFE jest na piątym miejscu pod względem całkowitego zwrotu z inwestycji, podczas gdy na przykład piąty w tym rankingu Aegon OFE piastuje dopiero dziesiątą pozycję pod względem całkowitego zwrotu z inwestycji.

b) Inwestycje z umiarkowanym ryzykiem

Tutaj znajdują się OFE inwestujące duże środki w obligacje samorządów terytorialnych w Polsce, obligacje korporacyjne oraz obligacje zabezpieczone. Spójrzmy na wyniki.

 1. Allianz Polska OFE (14,22%)
 2. Aegon OFE (11,86%)
 3. Nordea OFE (9,49%)
 4. Nationale-Nederlanden OFE (9,10%)
 5. OFE PZU „Złota Jesień” (8,28%)
 6. AXA OFE (7,96%)
 7. OFE Pocztylion (7,57%)
 8. Generali OFE (7,20%)
 9. MetLife OFE (6,54%)
 10. Pekao OFE (5,24%)
 11. Aviva OFE Aviva BZ WBK (4,51%)
 12. PKO BP Bankowy OFE (0,96%)

Dysproporcje pomiędzy liderem tej kategorii a ostatnim miejscem są zbliżone w tym i poprzednim rankingu i wynoszą około 14%. Trzecie miejsce na tym rankingu przypadło Nordea OFE, które w ogólnym rozrachunku najwięcej pieniędzy zarobił dla swoich uczestników.

c) Inwestycje z dużym ryzykiem

Czas na nieujęte w poprzednich rankingach rodzaje inwestycji, czyli przede wszystkim akcje i inne papiery wartościowe. Tu jest zdecydowana większość inwestycji OFE, a największe ryzyko ponosi obecnie…

 1. OFE PZU „Złota Jesień” (89,06%)
 2. Pekao OFE (87,30%)
 3. Nordea OFE (85,56%)
 4. Aviva OFE Aviva BZ WBK (85,13%)
 5. OFE Pocztylion (84,75%)
 6. PKO BP Bankowy OFE (83,00%)
 7. Nationale-Nederlanden OFE (82,41%)
 8. MetLife OFE (81,00%)
 9. AXA OFE (80,34%)
 10. Generali OFE (77,61%)
 11. Allianz Polska OFE (77,58%)
 12. Aegon OFE (77,24%)

Aktywne zarządzanie ryzykownymi instrumentami dostępnymi na rynku to wciąż chleb powszedni, pomimo reformy z 2014 roku. Jednak podkreślę raz jeszcze, że w przypadku OFE nasze pieniądze pracują. W przypadku ZUS nie – ani główna część składki ani ta, która trafia na subkonto w ZUS.

Które OFE wybrać?

I to jest pytanie, które zadajecie sobie sami. Przegląd OFE maj 2016 ma służyć (jak cały blog Prywatny INV€$TOR) dostarczeniu Wam, Czytelnikom, rzetelnych informacji na dany temat. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie jestem wszechwiedzący, więc nie mogę powiedzieć co należy uczynić – tym bardziej, że na szali są Wasze pieniądze, nie moje własne. Moje subiektywne zdanie już wyraziłem we wpisie informującym o okienku transferowym. Mój wybór, od 2010 roku, to AXA OFE, czyli drugi pod względem liczebności i trzeci pod względem ogólnej stropy zwrotu Otwarty Fundusz Emerytalny i cały czas podtrzymuję decyzję o pozostaniu w OFE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *