społeczne konsultacje ESMA – jak wziąć w nich udział?

przez | 4 lutego 2018

Tak jak wspomniałem w czwartek 1 lutego, kolejny raz mamy zamach na nasze samodzielne decyzje inwestycyjne. I tym razem, podobnie jak w lipcu, mamy możliwość sami się wypowiedzieć w tym temacie. W wakacje się nam udało obronić lewar. Czy tak będzie i tym razem? To także od Was zależy!! Społeczne konsultacje ESMA są dostępne dla wszystkich, więc naszym obowiązkiem jest bronić wolności naszych decyzji inwestycyjnych i możliwości jakie oferuje rynek lewarowany!

[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]

Społeczne konsultacje ESMA

Jak wejdziecie na tą stronę traficie właśnie na miejsce konsultacji. Jednak tam znajdziemy informacje tylko w języku angielskim. Trochę to ogranicza dostępność, zwłaszcza że jednym z języków urzędowych jest polski. Ale od czego jestem ja, jak nie od tego, żeby Wam pomóc? Więc teraz rozłóżmy na czynniki pierwsze całą tą aferę.

Co chcą nam ograniczyć?

Obecne przepisy europejskie pozostawiają pewną swobodę dla regulatorów narodowych (takich jak KNF). Odgórną granicą w Polsce w tej chwili jest lewar 1:100 – innymi słowy by zawrzeć kontrakt o wartości 100 tysięcy złotych musimy mieć na koncie jeden tysiąc złotych. To duże uproszczenie, jednak stanowi sens funkcji lewara. Dzięki niemu możemy inwestować środki dużo większe niż faktycznie są w naszym posiadaniu, co przekłada się na wynik inwestycji: zarówno zysk jak i stratę, gdyż są one liczone od wartości kontraktu.

Propozycje ESMA w tym zakresie to:

  • ograniczenie lewaru do 1:30 na głównych parach walutowych, tj parach tworzonych z walut: dolar amerykański, jen japoński, euro, funt brytyjski, frank szwajcarski oraz dolar kanadyjski
  • ograniczenie lewaru do 1:20 na pozostałych parach walutowych oraz indeksach giełdowych (m.in. niemiecki DAX, francuski CAC40, amerykański S&P500, Dow Jones etc) oraz na złocie
  • ograniczenie lewaru do 1:10 na pozostałych surowcach (w tym srebro i ropa!)
  • ograniczenie lewaru na pozostałych instrumentów 1:5

W przypadku kryptowalut ESMA nie ma sprecyzowanego stanowiska, ale w ich dokumencie pojawia się wątek lewara 1:5 dla tych kontraktów.

Drugi element, który ESMA chce zmienić to zamykanie wszystkich otwartych pozycji w momencie osiągnięcia przez aktywa netto wartości depozytu do z góry ustalonego margin call i to na poziomie 50% depozytu zabezpieczającego daną pozycję! Co oznacza, że gdy depozyt wyniesie np 100 złotych to będziemy mieli “miejsce” w danym zleceniu tylko do kwoty -49,99 złotych, przy kwocie 50,00 złotych pozycja zostanie automatycznie zamknięta!

Nowe regulacje to również obowiązek zabezpieczenia rachunku przed ujemnym saldem oraz zupełnym zakazem opcji binarnych dla klientów detalicznych.

W sumie dziesięć pytań na które możemy odpowiedzieć w ramach konsultacji społecznych. Można to zrobić w ten sposób, że kopiujemy poniższy tekst pytań, wstawiamy swoje odpowiedzi na nie (najważniejsze to pytania B; C oraz I) i przesłać je na adres e-mail: CFECFDBO@esma.europa.eu w terminie do 5 lutego 2018!

Pytania w ramach konsultacji

ANSWER TO QUESTIONS CALL FOR EVIDENCE – POTENTIAL PRODUCT INTERVENTION MEASURES ON CONTRACTS FOR DIFFERENCES AND BINARY OPTIONS TO RETAIL CLIENTS

A: Do you think that ESMA has adequately identified the instruments in the scope of its possible measures (paragraphs 3 and 5 above)?

B: What impact do you consider that the introduction of leverage limits on the basis described above (applying to retail clients only) would have on your business? Please describe and explain any one-off or ongoing costs or benefits.

 

C: What impact do you consider that the introduction of a margin close-out rule on a per-position basis (applying to retail clients only) would have on your business? Please describe and explain any one-off or ongoing costs or benefits.

D: What impact do you consider that the introduction of negative balance protection on a per-account basis (applying to retail clients only) would have on your business? Please describe and explain any one-off or ongoing costs or benefits.

E: What impact do you consider that a restriction on incentivisation of trading (applying to retail clients only) would have on your business? Please describe and explain any one-off or ongoing costs or benefits.

F: What impact do you consider that a standardised risk warning (applying to retail clients only) would have on your business? Please describe and explain any one-off or ongoing costs or benefits.

G: Please provide evidence on the proportion of retail clients that use these products for hedging purposes and how the suggested measures will affect them.

H: What impact do you consider that a prohibition on providing binary options to retail clients would have on your business? Please describe and explain any one-off or ongoing costs or benefits.

I: What impact do you consider that the envisaged measures would have on retail investors?

 

J: Do you believe that specific restrictions concerning CFDs in cryptocurrencies should be introduced? In particular, what impact do you consider that assigning a leverage limit of 5:1 to such CFDs would have on firms’ business and / or any expected additional benefits for retail clients? How would such an impact compare to that from the possible alternatives of lower leverage limits such as 2:1 or 1:1, or a prohibition on the sale, marketing and distribution of such CFDs? Please describe and explain any one-off or ongoing costs or benefits.

a po naszemu…

Oczywiście całość jest wymagana po angielsku, choć myślę, że i po polsku by musieli przyjąć. Tak czy inaczej powyższe pytania w naszym języku brzmią:

A: Czy uważasz, że ESMA odpowiednio zidentyfikowała instrumenty w zakresie ich możliwych wielkości (paragraf 3 i 5 powyżej)?

B: Jaki wpływ na Twój biznes może mieć wprowadzenie limitów na dźwigni zgodnie z zasadami opisanymi powyżej (obejmuje to tylko klientów detalicznych)? Proszę opisać i wyjaśnić jakikolwiek jednorazowy lub ciągły koszt lub korzyść.

C: Jaki wpływ na Twój biznes może mieć wprowadzenie zasady margin close-out na podstawie per-position (obejmuje to tylko klientów detalicznych)? Proszę opisać i wyjaśnić jakikolwiek jednorazowy lub ciągły koszt lub korzyść.

D: Jaki wpływ na Twój biznes może mieć wprowadzenie ochrony przed ujemnym saldem na podstawie per-account (obejmuje to tylko klientów detalicznych)? Proszę opisać i wyjaśnić jakikolwiek jednorazowy lub ciągły koszt lub korzyść.

E: Jaki wpływ na Twój biznes może mieć wprowadzenie zaostrzenia w zakresie zachęcania do tradingu (obejmuje to tylko klientów detalicznych)? Proszę opisać i wyjaśnić jakikolwiek jednorazowy lub ciągły koszt lub korzyść.

F: Jaki wpływ na Twój biznes może mieć wprowadzenie ustandaryzowanego ostrzeżenia przed ryzykiem (obejmuje to tylko klientów detalicznych)? Proszę opisać i wyjaśnić jakikolwiek jednorazowy lub ciągły koszt lub korzyść.

G: Proszę dostarczyć ewidencję obejmującą proporcję klientów detalicznych, którzy używają tych produktów dla celów hedgingowych oraz wskazać, jak sugerowane środki będą na nie wpływać.

H: Jaki wpływ na Twój biznes może mieć wprowadzenie zakazu oferowania opcji binarnych klientom detalicznym? Proszę opisać i wyjaśnić jakikolwiek jednorazowy lub ciągły koszt lub korzyść.

I: Jaki wpływ, Twoim zdaniem, przewidywane środki mogą mieć na klientów detalicznych?

J: Czy wierzysz, że powinny zostać wprowadzone konkretne obostrzenia w zakresie CFD na kryptowalutach? W szczególności, jaki wpływ na biznesy firm i/lub inne spodziewane, dodatkowe korzyści dla klientów detalicznych może mieć wprowadzenie limitu na dźwigni na poziomie 5:1 dla takiego CFD? Jak porównać taki wpływ do tego, że istnieją alternatywne limity na dźwigni jak 2:1 czy 1:1 lub zakazy sprzedaży, marketingu lub dystrybucji takich CFD? Proszę opisać i wyjaśnić jakikolwiek jednorazowy lub ciągły koszt lub korzyść.

Ja się wypowiedziałem w tych konsultacjach, a Ty?

Ja wysłałem swoją odpowiedź na kilka z powyższych pytań, a dokładniej na A; B; H; I; J. Mam nadzieję, że mój punkt widzenia zostanie uwzględniony, a mogę go określić jednym, znanym od czasów Rzeczpospolitej Szlacheckiej słowem: veto! Proponowany kształt zmian jest nie do przyjęcia dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą być chronieni przed nieuczciwością brokerów a nie przed samymi sobą!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *