intraday’owa statystyka – raport czerwiec 2020

intraday'owa statystyka - raport czerwiec 2020

Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Raport  za czerwiec 2020 przedstawiam tu.

Jakie dane się dla mnie liczą?

Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:

 • co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
 • co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
 • kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.

I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.

Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).

Jak zsumować różne wartości?

Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.

Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.

Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.

Ceny otwarcia instrumentów w czerwcu 2020:

 1. S&P500: 3 038,78 pkt
 2. NASDAQ: 9 526,43 pkt
 3. Dow Jones Industrial: 25 342,99 pkt
 4. Indeks dolara: $98 297
 5. DAX: 11 896,7 pkt
 6. FTSE 100: 6 076,60 pkt
 7. ropa WTI: $35,21
 8. Złoto: $1 749,80
 9. WIG20: 1 733,13 pkt
 10. Nikkei 225: 21 910,89 pkt
 11. ropa Brent: $37,56
 12. Eurostoxx 50: 2 900,85 pkt
 13. EUR/USD: $1,11132
 14. Nat Gas: $1,830

intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich

Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:

 • S&P500 -jeden silny skumulowany sygnał, cztery silne sygnały na próbie 20-letniej, dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: +80,67 punktu, +2,65% (zysk);
 • NASDAQ – dwa silne skumulowane sygnał, trzy silne sygnały na 20-letniej próbie, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: -109,64 punktu, -1,15% (strata);
 • Dow Jones Industrial – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 20-letnim okresie, wynik: +255,21 punktu, +1,01% (zysk);
 • indeks dolara (DXY) – trzy silne sygnały na 12-letnim okresie, wynik: -$413, -0,42% (strata)

RAZEM: +2,09%

intraday’owa statystyka dla surowców

W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W styczniu 202 doszedł także gaz ziemny (Nat Gas). Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:

 • ropa WTI – trzy silne sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +$0,87, +2,47% (zysk)
 • ropa Brent – jeden silny skumulowany sygnał, cztery silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: -$0,96, -2,56% (strata)
 • złoto – jeden silny skumulowany sygnał, wynik: +$24,60, +1,41% (zysk)
 • Nat Gas – jeden silny sygnał na 29-letniej próbie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +$0,083, +4,54% (zysk)

RAZEM: +5,86%

intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich

W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:

 • DAX – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał dla 10-letniej próby, wynik: +21,29 pkt, +0,18% (zysk);
 • FTSE 100 – jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -245,84 pkt, -4,05% (strata);
 • WIG20 – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 23-letnim okresie, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik:  +99,41 pkt, +5,74% (zysk);
 • EUROSTOXX 50 – dwa silne sygnały na 21-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +21,35 pkt, +0,74% (zysk);
 • NIKKEI 225 – jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: +250,65, +1,14% (zysk);

RAZEM: +3,75%

intraday’owa statystyka dla par walutowych

Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…

 • EUR/USD – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 18-letniej próbie, jeden silny sygnał na okresie 10-letnim, wynik: +$0,00386, +0,35% (zysk);

RAZEM: +0,35%

Podsumowanie

W czerwcu 2020 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. Tych transakcji w sumie było:

 • 19 na amerykańskich indeksach
 • 13 na surowcach
 • 15 na indeksach europejskich i azjatyckich
 • 5 na parze walutowej EUR/USD

Czyli w sumie 52 transakcji. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…

Podliczając

Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:

+2,09% + 5,86% + 3,75% + 0,35% = +12,05%

Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w czerwcu 2020

dała zarobić w 10 na 14 przypadków!

Czyli 71,43% skuteczności! Wg mnie bardzo wysoka skuteczność.

Podsumowując

Korzystanie ze statystyk dało zarobić dotychczas (wg okresów):

maj 2019 – czerwiec 2020: +11,37%

maj – grudzień 2019: +36,98%

2020: – 25,61%

Pamiętajmy jednak, że bardzo słaby luty i kwiecień 2020 mocno zaważyły nam na wynikach w 2020 roku – przy pojawiających się nieprzewidywalnych sytuacjach na rynkach lepiej być poza rynkiem niż księgować tak duże straty – napędzane głównie przez ropę w pierwszych miesiącach 2020.

Z 14 miesięcy testowania strategii opartej na statystyce wynik dodatni zanotowaliśmy w 12 miesiącach (85,71%).

Podsumowanie
intraday'owa statystyka - raport czerwiec 2020
Tytuł:
intraday'owa statystyka - raport czerwiec 2020
Opis:
Artykuł podsumowujący skuteczność statystyki intraday'owej w miesiącu czerwcu 2020 dla czternastu instrumentów, takich jak indeksy: dolara, S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100, WIG 20, Eurostoxx50, Nikkei 225, pary walutowej EUR/USD oraz dla surowców: ropy WTI, ropa Brent, gaz ziemny oraz złota.
Autor:
Wydawca:
Prywatny INV€$TOR
Logo:

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.